DE VRUCHTEN VAN UNIVERSAL HEALING | MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

DE VRUCHTEN VAN UNIVERSAL HEALING | MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT 800 600 Centrum voor universele wijsheid & levensgeluk

DE VRUCHTEN VAN MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

Inge Saraswati is al jarenlang magnetiseur. Zij is geboren met deze gave. Vaak komen cliënten bij haar met een lichamelijk of geestelijk probleem. Door het magnetiseren komt er rust over de persoon. Daardoor onstaat helderheid in het hoofd waardoor het probleem beter zichtbaar wordt. Dan zijn zij werkelijk in staat om dichter bij de oorzaak van het probleem te komen. Inge vertelt over haar werkwijze en de resultaten…

Universal Healing | Magnetiseren

Ik zal een voorbeeld geven hoe ik te werk ga. Iemand komt bijvoorbeeld bij mij en is gespannen of verkrampt. Het eerste wat ik dan doe is kijken waar de oorzaak van het probleem zit, daarna geef ik een healing en komt er rust over de persoon. Na de healing beschrijven zij het meestal als volgt: ‘ik voel mij licht en sterk, ik kan de wereld weer aan.’ Wanneer zij deze helderheid ervaren wordt het probleem beter zichtbaar en zijn zij ook werkelijk in staat om dichter bij de oorzaak te komen van het probleem.

Deze manier van werken met mijn cliënten brengt goede en mooie werken tot stand voor hen en voor mij. Voor mij geeft het voldoening van mijn werk. Op deze manier werk ik zowel met de gave van paranormale genezing en doe ik mijn werk als spiritueel leraar. Healing en kennisoverdracht met tegelijkertijd mentaal coachen geeft gave vruchten. De cliënt is een beetje wijzer geworden wat betreft zijn eigen mogelijkheden en bewust geworden van het probleem. Het is natuurlijk het allermooiste als de cliënt zijn eigen probleem kan hanteren doordat het gevoed is met kennis omtrent henzelf. Door deze inzichten zijn ze meestal zo enthousiast geworden dat zij verder willen met persoonlijke groei en komen dan bij mij voor spiritueel onderricht. En zo gaan we samen op pad en gaan zij op weg naar een leven wat hen naar hun eigen vervulling brengt.

Mijn werk wordt altijd gedragen door liefde, de liefde die ik voel voor het leven, dat werkt aanstekelijk. Zij kunnen dan heel verwonderd zijn en vertellen mij dat zij voor het eerst in hun leven in aanraking komen met een liefde die zij nog niet kenden. En dat is de liefde die geen ander nodig heeft. Deze ‘her’ontdekking die ze dan hebben geeft henzelf en anderen heel veel.

Op deze manier met mensen te werken is prachtig. Het zien groeien van een dieper besef over het geschenk wat ‘leven’ heet. Je ziet dat zij zich weer gaan verheugen over het leven waar het voordien vlak, chaotisch of somber was. Je ziet ze een sprong maken in het bewustzijn. De wereld geeft weer wat het bedoeld is te zijn: ‘een paradijselijk geschenk van de schepper’, die zijn mooie werken met ons deelt en waarvan wij een onderdeel mogen zijn.

Back to top
Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk voor diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.
Privacy Beleid