Het boek de onthulling: ‘DE ONTHULLING – HET MYSTERIE DAT LEVEN HEET’

Ik neem je mee in het avontuur van mijn jeugd en groei naar jongvolwassene omdat daarin duidelijk wordt wat je ware thuis is. Lees nu: Het boek de onthulling

Het boek: De onthulling, geschreven door Inge Saraswati, onthult het levende mysterie dat wij allen in ons dragen. In 2021 is het boek her uitgegeven bij Paris Books. De recenties van het boek waren zo indrukwekend dat dit boek een vernieuwde uitgave verdiende. Het boek is geintroduceerd door Geert Kimpen.

Samenvatting boek

Ik neem je mee in het avontuur van mijn jeugd en groei naar jongvolwassene omdat daarin duidelijk wordt wat je ware thuis is. Deze reis bracht mij bij mijn Guru Sadananda Saraswati. Mijn jeugd heeft mij verteld dat het leven op aarde vluchtig is en dat we een enorme kans krijgen om in het leven te herontdekken dat wij allemaal spirituele wezens zijn. Ik gun jou ook die kans om op die plek te ontspannen waar liefde en vreugde ervaren kan worden. Dit is niet een vreugde die je van buitenaf krijgt toegeworpen maar de vreugde en liefde die in jou woont.

Tekst op achterflap over Inge

Inge Saraswati werkt al jaren als spiritueel leraar. Haar missie is mensen bewust te maken van het feit dat zij vrije wezens zijn, niet gebonden aan de talloze denkstructuren die je gevangen kunnen houden. Steeds benadrukt zij dat dit het enige echte belangrijke in het leven is. Want daarna kun je pas echt leven. Door haar spiritualiteit en deskundigheid werkt zij met mensen van jong tot oud om dit grote nieuws te vertellen en te laten ervaren.

Een stukje uit het boek

Als we kijken naar het vermogen van de geest, dan is dat immens. Als we tot het besef zijn gekomen dat ons wezen verder reikt dan het besef van alleen maar een lichaamsbewustzijn, dan wordt het misschien wel heel normaal voor je om op grote afstand telepathisch contact te onderhouden met een verre vriend zonder dat je lichaam daar aanwezig is.

Ik heb het over het op verre afstand kunnen intunen op de ander. Dit noemen we telepathie en daar zijn veel boeken over geschreven, net als over contacten met dierbaren na de dood. Wat ik je wil aanreiken, is dat je dit contact al kan leren maken in je huidige leven. En hier bedoel ik ook dierbaren en bekenden mee die nog niet zijn overgegaan…

Ik denk dat ook daar een enorme behoefte aan is.

Ook al weet je dat misschien zelf nog niet of denk je dat je al liefdevol contact maakt, of hunker je ernaar maar je weet niet hoe. Ik wil je vooral aansporen om dit echte liefdevolle contact te maken in het ‘nu’ waar we elkaar nog kunnen aanraken en wezenlijke liefde van mens tot mens tot stand kunnen brengen!

Ook al is er geen lichaam, het is nog steeds mogelijk om te kunnen communiceren. Want als we werkelijk liefgehad hebben, zal de ander nooit uit het hart zijn. En om die indruk gaat het, indrukken die ingegeven zijn uit liefde zullen eeuwig in je hart leven. Deze zijn dan zo diep en zuiver dat dit in de bewaarplaats van het bewustzijn wezenlijk is en ja… dit heet liefde, hier draait liefde om en niet om het zogenaamde lief zijn. Want dan kunnen we ons ook afvragen: doe ik het uit liefde of valt er wat te halen voor mij?

Je vindt mij nu ook op www.alternatievegeneeswijzen-info.nl

Ik ben begonnen in Inge haar boek en kon niet meer stoppen met lezen, zoveel antwoorden op  dingen waar ik mee worstelde, antwoorden op reïncarnatie wat heel logisch voor mij werd en het heftig tot mij doordrong dat het leven een levend proces is van herontdekken. Bij een paar hoofdstukken voelde ik zo veel liefde, de tranen stroomden over mijn wangen.

Ik was geraakt en kon de sidderende liefde zelf voelen door hoe Inge daarover schreef, net of je erbij bent en deel mag nemen. Het ligt nu als een bijbel naast mijn bed en als ik weer in gevecht ben met mijzelf sla ik haar boek open, echt een aanrader voor een ieder die zijn ware wezen wil ontdekken!

Maaike Cramer

Leerling van Inge Saraswati

Lees meer blogs

DE VRUCHTEN VAN MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

DE VRUCHTEN VAN MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

Inge Saraswati is al jarenlang magnetiseur. Zij is geboren met deze gave. Vaak komen cliënten bij haar met een lichamelijk of geestelijk probleem. Door het magnetiseren komt er rust over de persoon. Daardoor onstaat helderheid in het hoofd waardoor het probleem beter zichtbaar wordt. Dan zijn zij werkelijk in staat om dichter bij de oorzaak van het probleem te komen. Inge vertelt over haar werkwijze en de resultaten…

MAAK VAN JE ETEN EEN FEEST VAN AANDACHT

MAAK VAN JE ETEN EEN FEEST VAN AANDACHT

Wanneer je van het eten een feest maakt dan ben je in aandacht. Dat doet de geest goed, het maakt je blij. En ik hoor je al zeggen: daar heb ik allemaal geen tijd voor. Zal ik je een geheim verklappen? Je wint tijd want door in aandacht te zijn en als je je blij voelt gaat alles veel vloeiender.

DE BERGHOUDING (TADASANA): STA ZO STEVIG ALS EEN BERG

DE BERGHOUDING (TADASANA): STA ZO STEVIG ALS EEN BERG

Deze houding noemen we in het Sanskriet: Tadasana. ‘Tada’ staat voor berg en ‘asana’ voor houding. De naam betekent dus letterlijk zo stevig staan als een berg. Dus standvastig en evenwichtig leren staan. Het is tevens een correctiehouding voor je rug.

DELEN IN DE VREUGDE EN DE PIJN VAN HET LEVEN

DELEN IN DE VREUGDE EN DE PIJN VAN HET LEVEN

Weet je wat het geheim is? Het geheim is dat je ziet dat we er allemaal voor elkaar zijn om te delen in de vreugde en de pijn van het leven. Met elkaar proeven en beleven geeft de diepte aan van wie jij bent. Er voor de ander kunnen zijn en ook juist als er pijn is, dat heet liefde en is de schat waarmee je jezelf verrijkt en de ander ook.