ALLE WAARNEMING BERUST OP HERKENNING

‘ Waarop het hert antwoordde: ‘Dat is niet waar! Hier waar ik sta, is nog een heel wijde wereld waar je naar toe kan gaan.’ – Herkenning –

Lees een passage uit mijn boek ‘De OnthullingHet mysterie dat leven heet’, over reïncarnatie en de rol van de spiritueel leraar

“Om iemand te herkennen die je al uit een ander leven kent, is uiteraard een goed ontwikkeld bewustzijn voor nodig, want pas dan kunnen we ons bewust worden van het feit dit ook werkelijk bestaat. Dan weten we het al uit vorige levens en pas dan kan een dergelijke herkenning plaatsvinden. Want hoe zou er herkenning kunnen bestaan als je bij je sterven nog niet tot het besef bent gekomen dat reïncarnatie bestaat? Deze ontwikkeling kan alleen in het leven zelf opgedaan worden en die komt tot bloei in het volgende leven, dan ga je herkennen. Met andere woorden: je kan nog niet herkennen als je spiritueel nog niet ontwaakt bent. Dat wat nog niet geworden is, zal er ook nog niet zijn bij een volgende geboorte. Je wordt geboren met precies dat wat al ontwikkeld is in een vorig leven. Ik benadruk dit omdat ik heel vaak heb gemerkt dat mensen dat totaal niet beseffen. Je gaat dus gewoon verder met de ontwikkeling waar je gebleven was aan het eind van het vorige leven. Iedere geboorte is weer een nieuwe kans om met je ontwikkeling verder te gaan.

 

Herkennning

 

Ik zal een voorbeeld geven. Er was een dier en dit dier leefde in een grot. Hij kwam nooit uit zijn grot. Op een dag kwam er een hert voorbij en nieuwsgierig keek het hert naar binnen. Het hert vroeg aan het dier dat in de grot woonde: ‘Kom jij nooit buiten? Het is hier zo mooi en prachtig.’ En het dier in de grot sprak: ‘Hoe kom je daar nu bij, dit is de wereld waar ik in leef. Er is geen andere wereld. Er bestaat niets anders dan deze grot en dat is de wereld.’ Waarop het hert antwoordde: ‘Dat is niet waar! Hier waar ik sta, is nog een heel wijde wereld waar je naar toe kan gaan.’

Maar de grotbewoner hield voet bij stuk. Het hert trok hieruit de conclusie dat het dier niet te vermurwen was, nam een dartele sprong en huppelde frank en vrij verder, de wijde wereld in.Hieruit kan je concluderen dat voor de grotbewoner die wijde wereld nog niet bestond omdat hij deze nog niet kende. In deze metafoor kan je het hert als de Goeroe (leraar) zien die de holbewoner uitnodigt om zijn bewustzijn te verruimen.”

Klik hier voor meer informatie over mijn boek ‘De Onthulling – Het mysterie dat leven heet’.

Lees meer blogs

DE VRUCHTEN VAN MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

DE VRUCHTEN VAN MAGNETISEREN: HOE INGE SARASWATI TE WERK GAAT

Inge Saraswati is al jarenlang magnetiseur. Zij is geboren met deze gave. Vaak komen cliënten bij haar met een lichamelijk of geestelijk probleem. Door het magnetiseren komt er rust over de persoon. Daardoor onstaat helderheid in het hoofd waardoor het probleem beter zichtbaar wordt. Dan zijn zij werkelijk in staat om dichter bij de oorzaak van het probleem te komen. Inge vertelt over haar werkwijze en de resultaten…

MAAK VAN JE ETEN EEN FEEST VAN AANDACHT

MAAK VAN JE ETEN EEN FEEST VAN AANDACHT

Wanneer je van het eten een feest maakt dan ben je in aandacht. Dat doet de geest goed, het maakt je blij. En ik hoor je al zeggen: daar heb ik allemaal geen tijd voor. Zal ik je een geheim verklappen? Je wint tijd want door in aandacht te zijn en als je je blij voelt gaat alles veel vloeiender.

DE BERGHOUDING (TADASANA): STA ZO STEVIG ALS EEN BERG

DE BERGHOUDING (TADASANA): STA ZO STEVIG ALS EEN BERG

Deze houding noemen we in het Sanskriet: Tadasana. ‘Tada’ staat voor berg en ‘asana’ voor houding. De naam betekent dus letterlijk zo stevig staan als een berg. Dus standvastig en evenwichtig leren staan. Het is tevens een correctiehouding voor je rug.

DELEN IN DE VREUGDE EN DE PIJN VAN HET LEVEN

DELEN IN DE VREUGDE EN DE PIJN VAN HET LEVEN

Weet je wat het geheim is? Het geheim is dat je ziet dat we er allemaal voor elkaar zijn om te delen in de vreugde en de pijn van het leven. Met elkaar proeven en beleven geeft de diepte aan van wie jij bent. Er voor de ander kunnen zijn en ook juist als er pijn is, dat heet liefde en is de schat waarmee je jezelf verrijkt en de ander ook.